ورود | عضويت دوشنبه 04 خرداد ماه 1394
 
برنامه کلاسی

 

 

قابل توجه دانشجویان: با توجه به تغییرات روزانه

با گرفتن گزارش نتیجه ثبت نام(گزارش 402) در هر زمان، از

سیستم گلستان ، ازبرنامه کلاسی خودوتغییرات آن آگاه شوید 

 

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا